Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 2

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 11:00, Sala А3
5.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 05. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
6.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
7.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
8.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
9.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
12.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo . . u ,
14.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
16.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
19.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
21.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
23.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
24.Osnovi pravadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
25.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 11:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
28.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 05. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
30.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
31.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
32.Marketing u turizmudr Dario Šimičević . . u ,
33.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
34.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
35.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
36.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
37.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
38.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
39.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
40.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo . . u ,
41.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
44.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
45.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
46.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
47.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
51.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
52.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
53.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 10:00, Učionica 1
54.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
55.Preduzetništvomr Jasmina Leković . . u ,
56.Preduzetništvodr Renata Pindžo . . u ,
57.Preduzetništvodr Maja Ćosić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala А2
58.Medijske komunikacijemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:30, Sala А1
59.Upravljanje rizicima i resursima u turizmumr Jasmina Leković . . u ,
60.Upravljanje rizicima i resursima u turizmudr Mirjana Ilić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
61.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
62.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Jun 2019. u 12:00, Kabinet 4
63.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
64.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
65.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
66.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
67.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
68.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
69.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
70.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
71.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
72.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
73.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
74.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
75.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
76.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
77.Poslovni turizamdr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
78.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić 07. Jun 2019. u 09:00, Učionica 3
79.Ustavno-pravno uređenje Republike Srbijedr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09