Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 07. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 11:00, Sala А3
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
7.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
14.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 13. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
21.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 13. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
22.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 05. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
23.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
24.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
25.Sociologijadr Ivan Bulatović 21. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
26.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
27.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
28.Marketing u turizmudr Dario Šimičević -
29.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
30.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
31.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
32.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
33.Finansijski menadžment u turizmudr Vlastimir Vuković -
34.Finansijski menadžment u turizmudr Mirjana Ilić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
35.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
36.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
37.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
38.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
39.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
40.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
41.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
42.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 13. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
43.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
44.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
45.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
46.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
47.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
48.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
49.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 13. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
50.Poslovna etika i komuniciranje u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
51.Posebni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
52.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
53.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
54.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
55.Menadžment hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 14:00, Sala 6
56.Menadžment u saobraćajudr Nebojša Kolarić 04. Jun 2019. u 12:00, Kabinet 4
57.Životna sredina i turizamdr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
58.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
59.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
60.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
61.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
62.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
63.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
64.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 13. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
65.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
66.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
67.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
68.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
69.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
70.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
71.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 13. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
72.Zaštita potrošača u turizmudr Marija Najdić -
73.Zaštita potrošača u turizmudr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
74.E-marketing u turizmumr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
75.Upravljanje kvalitetom turističkih uslugadr Maja Ćosić 17. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
76.Međunarodni odnosi i turizamdr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6

Nemački jezik "B" 3
mr Maša Polillo

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN