Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 11:00, Sala А3
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
8.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
11.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo . . u ,
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
15.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
18.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
22.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
23.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 05. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
24.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
25.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
26.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
27.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
28.Marketing u turizmudr Dario Šimičević . . u ,
29.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
30.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
31.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
32.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
33.Finansijski menadžment u turizmudr Mirjana Ilić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
34.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
35.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
36.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
37.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
38.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo . . u ,
39.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
40.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
41.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
42.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
43.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
44.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
45.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
46.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
47.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
48.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
49.Poslovna etika i komuniciranje u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
50.Posebni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
51.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
52.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
53.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
54.Menadžment hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 14:00, Sala 6
55.Menadžment u saobraćajudr Nebojša Kolarić 04. Jun 2019. u 12:00, Kabinet 4
56.Životna sredina i turizamdr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
57.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
58.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
59.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
60.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
61.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
62.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
63.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
64.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
65.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
66.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
67.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
68.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
69.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
70.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
71.Zaštita potrošača u turizmudr Marija Najdić . . u ,
72.Zaštita potrošača u turizmudr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
73.E-marketing u turizmumr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
74.Upravljanje kvalitetom turističkih uslugadr Maja Ćosić 17. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
75.Međunarodni odnosi i turizamdr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09