Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
7.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo . . u ,
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
22.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
24.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
25.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
26.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
27.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
28.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
29.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
30.Finansijski menadžment u turizmudr Mirjana Ilić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
31.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
33.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
34.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
35.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo . . u ,
36.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
37.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
38.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
39.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
40.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
41.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
42.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
43.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
44.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
45.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
46.Poslovna etika i komuniciranje u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
47.Posebni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
48.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
49.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
50.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
51.Menadžment hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 14:00, Sala 6
52.Menadžment u saobraćajudr Nebojša Kolarić 04. Jun 2019. u 12:00, Kabinet 4
53.Životna sredina i turizamdr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
54.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
55.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
56.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
57.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
58.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
59.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
60.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
61.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
62.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
63.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
64.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
65.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
66.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
67.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
68.Zaštita potrošača u turizmudr Marija Najdić . . u ,
69.Zaštita potrošača u turizmudr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
70.E-marketing u turizmumr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
71.Upravljanje kvalitetom turističkih uslugadr Maja Ćosić 17. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
72.Međunarodni odnosi i turizamdr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09