Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za APRIL 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2007-08

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 18. Apr 2019. u 10:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 10:00, Sala 6
4.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 18. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 10. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
7.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 12:00, Sala 6
8.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
11.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Osnovi pravadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
16.Sociologijadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
17.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić -
18.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
19.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
20.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
21.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
22.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
23.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
24.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
25.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
26.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković -
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 11. Apr 2019. u 13:00, Učionica 2
28.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
29.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 13:00, Učionica 1
30.Poslovno pravodr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
31.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić -
32.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
33.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 09. Apr 2019. u 10:30, Sala 6
34.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А2
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
36.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
37.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
38.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
39.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
40.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
41.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
42.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -
43.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 15:00, Sala 6
44.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević -
45.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
46.Zaštita životne sredine i turizamdr Dario Šimičević 19. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
47.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
48.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
49.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
50.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
51.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
52.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
53.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
54.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
55.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
56.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -
58.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
59.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
60.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
61.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
62.Finansijski menadžmentdr Mirjana Ilić -
63.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
64.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
65.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
66.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
67.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
68.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
69.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
70.Elektronski marketingdr Anđelka Štilić -
71.Elektronski marketingmr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
72.Pravo Evropske unijedr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
73.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
74.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
75.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
76.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
77.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
78.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
79.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
80.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 09. Apr 2019. u 14:30, Učionica 1

Ruski jezik "A" 1
Milana Borković

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN