Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 3

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
12.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
18.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
24.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić -
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 11:00, Učionica 3
26.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković -
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
28.Osnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski -
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 05. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
30.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić -
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
33.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
34.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
35.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
36.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
37.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
38.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
39.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
40.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
41.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
44.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
45.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
46.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
47.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
51.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
53.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević -
54.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
56.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
57.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
58.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
59.Turistički proizvod i razvoj destinacijadr Violeta Tošić -
60.Turistički proizvod i razvoj destinacijamr Jasmina Leković -
61.Turistički proizvod i razvoj destinacijadr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
62.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
63.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
64.Ustavno-pravno uređenje Republike Srbijedr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
65.Turističko vođenjedr Goran Jević -
66.Turističko vođenjedr Marija Najdić -
67.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
68.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
69.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
70.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
71.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
72.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
73.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
74.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
75.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
76.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
77.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
78.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
79.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
80.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
81.Rezervacioni sistemi u turizmudr Anđelka Štilić -
82.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić 07. Jun 2019. u 09:00, Učionica 3
83.Turistički resursi Srbijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
84.Istorija civilizacijedr Bojana Plemić 12. Jun 2019. u 10:00, Učionica 1

Sociologija
dr Zoran Radulović

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN