Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 3

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
5.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
6.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
11.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo . . u ,
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
15.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
18.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
22.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
24.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 11:00, Učionica 3
26.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković . . u ,
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
28.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 05. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
29.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
30.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
31.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
32.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
33.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
34.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
35.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
36.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
37.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
38.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo . . u ,
39.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
40.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
41.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
42.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
43.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
44.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
45.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
46.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
47.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
48.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
49.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
50.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
52.Preduzetništvodr Renata Pindžo . . u ,
53.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski . . u ,
54.Preduzetništvomr Jasmina Leković . . u ,
55.Turistički proizvod i razvoj destinacijamr Jasmina Leković . . u ,
56.Turistički proizvod i razvoj destinacijadr Violeta Tošić . . u ,
57.Turistički proizvod i razvoj destinacijadr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
58.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić . . u ,
59.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski . . u ,
60.Ustavno-pravno uređenje Republike Srbijedr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
61.Turističko vođenjedr Marija Najdić . . u ,
62.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
63.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
64.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
65.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
66.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
68.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
69.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
70.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
71.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
72.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
73.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
74.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
75.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
76.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić 07. Jun 2019. u 09:00, Učionica 3
77.Turistički resursi Srbijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
78.Istorija civilizacijedr Bojana Plemić 12. Jun 2019. u 10:00, Učionica 1
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09