Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole DIPL 2009

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
2.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
3.Sociologijadr Ivan Bulatović -
4.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
5.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
6.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
7.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
8.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
9.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
10.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
11.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
12.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
13.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 11:00, Sala А2
14.Zaštita životne sredine i turizamdr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
15.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
16.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
17.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
18.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
19.Finansijski menadžmentdr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 09:00, Sala А3
20.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
21.Pravo Evropske unijedr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
22.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
23.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А1

Marketing u turizmu
mr Milenko Đurić

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN