Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole DIPL 2009

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
2.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
3.Sociologijadr Ivan Bulatović . . u ,
4.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
5.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
6.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
7.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
8.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
9.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
10.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
11.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
12.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
13.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 11:00, Sala А2
14.Zaštita životne sredine i turizamdr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
15.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
16.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
17.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
18.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
19.Finansijski menadžmentdr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 09:00, Sala А3
20.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
21.Pravo Evropske unijedr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
22.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
23.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А1
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09