Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole DIPL 2009

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
2.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
3.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
4.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
5.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković . . u ,
6.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
7.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
8.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
9.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
10.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
11.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković . . u ,
12.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
13.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević . . u ,
14.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
15.Zaštita životne sredine i turizamdr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
16.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
17.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
18.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
19.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski . . u ,
20.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić . . u ,
21.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Jelena Jević . . u ,
22.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
23.Finansijski menadžmentdr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 09:00, Sala А3
24.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
25.Pravo Evropske unijedr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
26.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09