Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Dvogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
4.Statistikadr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
5.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
6.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
8.Pravo u turizmudr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
9.Istorija umetnosti i kulturedr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
12.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
14.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
16.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
19.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
20.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
21.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
23.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
24.Računovodstvodr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
25.Računovodstvodr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
26.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjamr Jasmina Leković -
27.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
28.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
29.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
30.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -
31.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 14:00, Sala 6
32.Informatika u turističkom poslovanjudr Anđelka Štilić -
33.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
34.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
35.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
36.Finansijsko i devizno poslovanjedr Mirjana Ilić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
37.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
38.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
39.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
40.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
41.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
42.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
43.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
44.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
45.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
46.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
47.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
48.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
49.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
50.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
51.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
52.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
53.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -

Ekonomika turizma
dr Maja Ćosić

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.490/2002Gordana Stanković12. Jun 2019.