Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Dvogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
4.Statistikadr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
5.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
6.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
8.Pravo u turizmudr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
9.Istorija umetnosti i kulturedr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
12.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo . . u ,
14.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
16.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
19.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
20.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
21.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
23.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
24.Računovodstvodr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
25.Računovodstvodr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
26.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjamr Jasmina Leković . . u ,
27.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
28.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
29.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
30.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević . . u ,
31.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 14:00, Sala 6
32.Informatika u turističkom poslovanjudr Anđelka Štilić . . u ,
33.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
34.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski . . u ,
35.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić . . u ,
36.Finansijsko i devizno poslovanjedr Mirjana Ilić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
37.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
38.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
39.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
40.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
41.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
42.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
43.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo . . u ,
44.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
45.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
46.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
47.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
48.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
49.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
50.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
51.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
52.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
53.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09