Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za NOVEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2012

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić . . u ,
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
4.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 05. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 2
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 01. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 6
7.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
11.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
18.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
23.Sociologijadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
24.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić . . u ,
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
26.Osnovi marketingamr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 10:00, Sala А1
27.Osnovi marketingadr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 13:00, Sala 6
28.Osnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski . . u ,
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 02. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 11
30.Poslovno pravodr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
31.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
32.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 13:00, Sala 6
33.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić . . u ,
34.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
35.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 01. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
36.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
37.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
38.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
39.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
40.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
41.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
44.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
45.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
46.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
47.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
51.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković . . u ,
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 10:00, Sala А1
53.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević . . u ,
54.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
55.Saradnja i partnerstvo u turizmumr Jasmina Leković 07. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 1
56.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
57.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 08. Nov 2018. u 14:30, Učionica 2
58.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević . . u ,
59.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
60.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski . . u ,
61.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić . . u ,
62.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
63.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 01. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
64.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
65.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 08. Nov 2018. u 14:30, Učionica 2
66.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
67.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
68.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
69.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
70.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
71.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
72.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
73.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
74.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
75.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
76.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
77.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
78.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
79.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
80.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 08:30, Sala 6
81.Elektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić . . u ,
82.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
83.Turističko vođenjedr Goran Jević . . u ,
84.Turističko vođenjedr Marija Najdić . . u ,
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09