Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2007-08

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
7.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
12.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Osnovi pravadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
16.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
17.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić -
18.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 11:00, Učionica 3
19.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
20.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
21.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
22.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
23.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
24.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
25.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
26.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković -
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
28.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
29.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
30.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
31.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić -
32.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
33.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
34.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
35.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
36.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
37.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
38.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
39.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
40.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
41.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
42.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -
43.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
44.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević -
45.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
46.Zaštita životne sredine i turizamdr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
47.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
48.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
49.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
50.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
51.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
52.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
53.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
54.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
55.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
56.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -
58.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 14:00, Sala 6
59.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
60.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
61.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Maja Ćosić 17. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
62.Finansijski menadžmentdr Mirjana Ilić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
63.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
64.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
65.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
66.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
67.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
68.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
69.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
70.Elektronski marketingdr Anđelka Štilić -
71.Elektronski marketingmr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
72.Pravo Evropske unijedr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
73.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
74.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
75.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
76.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
77.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
78.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
79.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
80.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jun 2019. u 14:00, Učionica 1

Statistika u turizmu
dr Violeta Tošić

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN