Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za DECEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 3

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 05. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 06. Dec 2018. u 09:00, Kancelarija 2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
4.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 03. Dec 2018. u 10:00, Sala 6
5.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
6.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 29. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 06. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 6
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
15.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
22.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
24.Sociologijadr Ivan Bulatović -
25.Sociologijadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
28.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 30. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 11
30.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 05. Dec 2018. u 15:00, Sala 6
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
33.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
34.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Dec 2018. u 13:00, Sala 6
35.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
36.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
37.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 29. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
38.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
39.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
40.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
41.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
42.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
43.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
44.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
45.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
46.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
47.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
49.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
50.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
51.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
53.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
54.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
56.Preduzetništvodr Maja Ćosić -
57.Turistički proizvod i razvoj destinacijadr Violeta Tošić -
58.Turistički proizvod i razvoj destinacijadr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
59.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 07. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 4
60.Ustavno-pravno uređenje Republike Srbijedr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
61.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
63.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
64.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
65.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
66.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
68.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
70.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
71.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
72.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
73.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
74.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
75.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
76.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
77.Turistički resursi Srbijedr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
78.Istorija civilizacijedr Bojana Plemić 06. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 6

Engleski jezik "B" 2
dr Milina Kosanović

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN