Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za DECEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 3

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 05. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 06. Dec 2018. u 09:00, Kancelarija 2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
4.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 03. Dec 2018. u 10:00, Sala 6
5.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
6.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 29. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 06. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 6
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
15.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
22.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
24.Sociologijadr Ivan Bulatović . . u ,
25.Sociologijadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
28.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 30. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 11
30.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 05. Dec 2018. u 15:00, Sala 6
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
33.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
34.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Dec 2018. u 13:00, Sala 6
35.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
36.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
37.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 29. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
38.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
39.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
40.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
41.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
42.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
43.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
44.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
45.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
46.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
47.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
49.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
50.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
51.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
53.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
54.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
56.Preduzetništvodr Maja Ćosić . . u ,
57.Turistički proizvod i razvoj destinacijadr Violeta Tošić . . u ,
58.Turistički proizvod i razvoj destinacijadr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
59.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 07. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 4
60.Ustavno-pravno uređenje Republike Srbijedr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
61.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
63.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
64.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
65.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
66.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
68.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
70.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
71.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
72.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
73.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
74.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
75.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
76.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
77.Turistički resursi Srbijedr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
78.Istorija civilizacijedr Bojana Plemić 06. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 6
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09