Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za DECEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 05. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 06. Dec 2018. u 09:00, Kancelarija 2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
4.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 03. Dec 2018. u 10:00, Sala 6
5.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
6.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 29. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 06. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 6
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
15.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
22.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
24.Sociologijadr Ivan Bulatović -
25.Sociologijadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić -
28.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
29.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković -
30.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska -
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović -
33.Marketing u turizmudr Violeta Tošić -
34.Marketing u turizmudr Dario Šimičević -
35.Marketing u turizmumr Milenko Đurić -
36.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić -
37.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska -
38.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović -
39.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek -
40.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić -
41.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović -
42.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
43.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
44.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević -
45.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek -
46.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić -
47.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović -
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
49.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović -
50.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
51.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević -
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić -
53.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić -
54.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov -
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević -
56.Preduzetništvodr Maja Ćosić -
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov -
58.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković -
59.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić -
60.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić -
61.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov -
62.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević -
63.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković -
64.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek -
65.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić -
66.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović -
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
68.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević -
69.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović -
70.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić -
71.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek -
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
73.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević -
74.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić -
75.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić -