Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za DECEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 06. Dec 2018. u 09:00, Kancelarija 2
4.Ekonomika turizmadr Jelena Jević -
5.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
6.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
7.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
8.Turistička geografijadr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
9.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 06. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 6
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
11.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
12.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
14.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
16.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
19.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
21.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
23.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
24.Osnovi pravadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
25.Sociologijadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković -
28.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska -
30.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
31.Poslovno pravodr Zoran Radulović -
32.Marketing u turizmumr Milenko Đurić -
33.Marketing u turizmudr Violeta Tošić -
34.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić -
35.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska -
36.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek -
37.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić -
38.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović -
39.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
40.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović -
41.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
42.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
43.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović -
44.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek -
45.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić -
46.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
47.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović -
48.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
49.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
50.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić -
51.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -
52.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević -
53.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov -
54.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević -
55.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
56.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
57.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
58.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov -
59.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -
60.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković -
61.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
62.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
63.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov -
64.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
65.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević -
66.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić -
67.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović -
68.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek -
69.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović -
70.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
71.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
72.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
73.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić -
74.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek -
75.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović -
76.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
77.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović -
78.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
79.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
80.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić -
81.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Jelena Jević -
82.Turističko vođenjedr Marija Najdić -
83.Turističko vođenjedr Goran Jević -
84.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić -