Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za DECEMBAR 2018

Trogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 06. Dec 2018. u 09:00, Kancelarija 2
4.Ekonomika turizmadr Jelena Jević -
5.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
6.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 06. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 6
9.Poslovno pravodr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
11.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
12.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
14.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
16.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
19.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
21.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
23.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
24.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
25.Sociologijadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
26.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjamr Jasmina Leković 29. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
27.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
28.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
29.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Dec 2018. u 13:00, Sala 6
30.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
31.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Miroslava Petrevska 29. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
32.Finansijski menadžment u turizmudr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
33.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
34.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
35.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
36.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
42.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
43.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
44.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
45.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovna etika i komuniciranje u turizmudr Vladimir Pavković -
49.Poslovna etika i komuniciranje u turizmumr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
50.Posebni oblici turizmadr Goran Jević -
51.Posebni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
52.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
53.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
54.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
55.Menadžment hotelskih preduzećadr Goran Jević -
56.Menadžment hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
57.Menadžment u saobraćajudr Violeta Tošić -
58.Menadžment u saobraćajudr Aleksandra Tornjanski -
59.Životna sredina i turizamdr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
60.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
61.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
62.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
63.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
64.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
65.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
66.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
67.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
68.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
69.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
70.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
73.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
74.Zaštita potrošača u turizmudr Marija Najdić -
75.Zaštita potrošača u turizmudr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
76.E-marketing u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
77.Upravljanje kvalitetom turističkih uslugadr Jelena Jević -
78.Upravljanje kvalitetom turističkih uslugadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
79.Međunarodni odnosi i turizamdr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a