Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za DECEMBAR 2018

Trogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 06. Dec 2018. u 09:00, Kancelarija 2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
4.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 03. Dec 2018. u 10:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 06. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 6
8.Poslovno pravodr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
15.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
22.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
23.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
24.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 29. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
25.Sociologijadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
26.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
27.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
28.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
29.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Dec 2018. u 13:00, Sala 6
30.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
31.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
32.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Miroslava Petrevska 29. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
33.Finansijski menadžment u turizmudr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
34.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
36.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
37.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
38.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
39.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
40.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
41.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
42.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
43.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
44.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
45.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
46.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
47.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
48.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
49.Poslovna etika i komuniciranje u turizmumr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
50.Posebni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
51.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 28. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
52.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
53.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
54.Menadžment hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
55.Menadžment u saobraćajudr Nebojša Kolarić 07. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 4
56.Životna sredina i turizamdr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
57.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
58.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
59.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
60.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
61.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
62.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
63.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
64.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
65.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
66.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
67.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
68.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
69.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
70.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
71.Zaštita potrošača u turizmudr Marija Najdić . . u ,
72.Zaštita potrošača u turizmudr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
73.E-marketing u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
74.Upravljanje kvalitetom turističkih uslugadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
75.Međunarodni odnosi i turizamdr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09