Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za DECEMBAR 2018

Trogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 06. Dec 2018. u 09:00, Kancelarija 2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
4.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 06. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 6
7.Poslovno pravodr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
8.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
15.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
18.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
22.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
24.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
25.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
26.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
27.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Dec 2018. u 13:00, Sala 6
28.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
29.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Miroslava Petrevska 29. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
30.Finansijski menadžment u turizmudr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
31.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
32.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
33.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
34.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
35.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
36.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
37.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
38.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
39.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
40.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
41.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
42.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
43.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
44.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
45.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
46.Poslovna etika i komuniciranje u turizmumr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
47.Posebni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
48.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
49.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
50.Menadžment hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
51.Menadžment u saobraćajudr Nebojša Kolarić 07. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 4
52.Životna sredina i turizamdr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
53.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
54.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
55.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
56.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
57.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
58.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
59.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
60.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
61.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
62.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
63.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
64.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
65.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
66.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
67.Zaštita potrošača u turizmudr Marija Najdić . . u ,
68.Zaštita potrošača u turizmudr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
69.E-marketing u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
70.Upravljanje kvalitetom turističkih uslugadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
71.Međunarodni odnosi i turizamdr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09