Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za DECEMBAR 2018

Trogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 05. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 06. Dec 2018. u 09:00, Kancelarija 2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
4.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 03. Dec 2018. u 10:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 06. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 6
7.Poslovno pravodr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
8.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
14.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
15.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
18.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
21.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
22.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
23.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 29. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
24.Sociologijadr Ivan Bulatović . . u ,
25.Sociologijadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
26.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
27.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
28.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
29.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Dec 2018. u 13:00, Sala 6
30.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
31.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
32.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Miroslava Petrevska 29. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
33.Finansijski menadžment u turizmudr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
34.Finansijski menadžment u turizmudr Vlastimir Vuković 05. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
35.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
36.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
37.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
38.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
39.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
40.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
41.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
42.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
44.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
45.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
46.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
47.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
48.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
49.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
50.Poslovna etika i komuniciranje u turizmumr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
51.Posebni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
52.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 28. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
53.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
54.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
55.Menadžment hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
56.Menadžment u saobraćajudr Nebojša Kolarić 07. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 4
57.Životna sredina i turizamdr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
58.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
59.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
60.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
61.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
62.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
63.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
64.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
65.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
66.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
67.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
68.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
69.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
70.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
71.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
72.Zaštita potrošača u turizmudr Marija Najdić . . u ,
73.Zaštita potrošača u turizmudr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
74.E-marketing u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
75.Upravljanje kvalitetom turističkih uslugadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
76.Međunarodni odnosi i turizamdr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09