Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za DECEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 06. Dec 2018. u 09:00, Kancelarija 2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 06. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 6
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
18.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
23.Sociologijadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić . . u ,
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska . . u ,
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović . . u ,
30.Marketing u turizmudr Violeta Tošić . . u ,
31.Marketing u turizmumr Milenko Đurić . . u ,
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska . . u ,
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić . . u ,
34.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović . . u ,
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek . . u ,
36.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić . . u ,
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo . . u ,
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović . . u ,
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević . . u ,
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
41.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek . . u ,
42.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić . . u ,
43.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović . . u ,
44.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović . . u ,
45.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo . . u ,
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević . . u ,
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić . . u ,
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov . . u ,
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić . . u ,
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević . . u ,
52.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski . . u ,
53.Preduzetništvodr Renata Pindžo . . u ,
54.Preduzetništvomr Jasmina Leković . . u ,
55.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov . . u ,
56.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković . . u ,
57.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić . . u ,
58.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
59.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov . . u ,
60.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević . . u ,
61.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović . . u ,
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek . . u ,
63.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić . . u ,
64.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo . . u ,
65.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović . . u ,
66.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević . . u ,
67.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
68.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek . . u ,
69.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović . . u ,
70.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić . . u ,
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović . . u ,
72.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo . . u ,
73.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević . . u ,
74.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
75.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić . . u ,
76.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić . . u ,
77.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić . . u ,
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09