Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za DECEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 05. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 06. Dec 2018. u 09:00, Kancelarija 2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
4.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 03. Dec 2018. u 10:00, Sala 6
5.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
6.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 29. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 06. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 6
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
15.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
22.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
24.Sociologijadr Ivan Bulatović . . u ,
25.Sociologijadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić . . u ,
28.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska . . u ,
30.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković . . u ,
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović . . u ,
33.Marketing u turizmudr Violeta Tošić . . u ,
34.Marketing u turizmudr Dario Šimičević . . u ,
35.Marketing u turizmumr Milenko Đurić . . u ,
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska . . u ,
37.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić . . u ,
38.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek . . u ,
39.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić . . u ,
40.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović . . u ,
41.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo . . u ,
42.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović . . u ,
43.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević . . u ,
44.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
45.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić . . u ,
46.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović . . u ,
47.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek . . u ,
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo . . u ,
49.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović . . u ,
50.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević . . u ,
51.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić . . u ,
53.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov . . u ,
54.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić . . u ,
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević . . u ,
56.Preduzetništvodr Maja Ćosić . . u ,
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov . . u ,
58.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković . . u ,
59.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić . . u ,
60.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić . . u ,
61.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević . . u ,
62.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković . . u ,
63.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov . . u ,
64.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek . . u ,
65.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić . . u ,
66.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović . . u ,
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević . . u ,
68.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
69.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić . . u ,
70.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek . . u ,
71.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović . . u ,
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević . . u ,
73.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
74.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić . . u ,
75.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić . . u ,
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09