Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za DECEMBAR 2018

Dvogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 05. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 06. Dec 2018. u 09:00, Kancelarija 2
3.Sociologijadr Ivan Bulatović -
4.Sociologijadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
5.Statistikadr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
6.Statistikamr Jasmina Leković 29. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
7.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
8.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 03. Dec 2018. u 10:00, Sala 6
9.Turistička geografijadr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
10.Pravo u turizmudr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
11.Istorija umetnosti i kulturedr Bojana Plemić 06. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 6
12.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
13.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
14.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
15.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
16.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
17.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
18.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
19.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
20.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
21.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
22.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
23.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
24.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
25.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
26.Računovodstvodr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
27.Računovodstvodr Miroslava Petrevska 29. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
28.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjadr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
29.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Dec 2018. u 13:00, Sala 6
32.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
33.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
34.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
35.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 07. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 4
36.Finansijsko i devizno poslovanjedr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
37.Finansijsko i devizno poslovanjedr Vlastimir Vuković 05. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
38.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 28. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
39.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
40.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
41.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
42.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
43.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
44.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
45.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
46.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
47.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
48.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
49.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
50.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
51.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
52.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
53.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
54.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3

Engleski jezik "B" 1
dr Milina Kosanović

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN