Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za DECEMBAR 2018

Dvogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 05. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 06. Dec 2018. u 09:00, Kancelarija 2
3.Sociologijadr Ivan Bulatović . . u ,
4.Sociologijadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
5.Statistikadr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
6.Statistikamr Jasmina Leković 29. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
7.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
8.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 03. Dec 2018. u 10:00, Sala 6
9.Turistička geografijadr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
10.Pravo u turizmudr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
11.Istorija umetnosti i kulturedr Bojana Plemić 06. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 6
12.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
13.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
14.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
15.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
16.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
17.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
18.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
19.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
20.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
21.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
22.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
23.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
24.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
25.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
26.Računovodstvodr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
27.Računovodstvodr Miroslava Petrevska 29. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
28.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjadr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
29.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Dec 2018. u 13:00, Sala 6
32.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
33.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
34.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
35.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 07. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 4
36.Finansijsko i devizno poslovanjedr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
37.Finansijsko i devizno poslovanjedr Vlastimir Vuković 05. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
38.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 28. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
39.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
40.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
41.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
42.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
43.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
44.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
45.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
46.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
47.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
48.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
49.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
50.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
51.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
52.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
53.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
54.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09