Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za DECEMBAR 2018

Dvogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 06. Dec 2018. u 09:00, Kancelarija 2
3.Sociologijadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
4.Statistikadr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
5.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
6.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
8.Pravo u turizmudr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
9.Istorija umetnosti i kulturedr Bojana Plemić 06. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 6
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
11.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
12.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
14.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
16.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
18.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
19.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
21.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
23.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
24.Računovodstvodr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
25.Računovodstvodr Miroslava Petrevska 29. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
26.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjadr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
27.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
28.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
29.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Dec 2018. u 13:00, Sala 6
30.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
31.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
32.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 07. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 4
33.Finansijsko i devizno poslovanjedr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
34.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
35.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
36.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
37.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
38.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
39.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
40.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
41.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
42.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
44.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
45.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
46.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
47.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
48.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
49.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09