Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo . . u ,
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić . . u ,
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić . . u ,
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević . . u ,
6.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić . . u ,
8.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek . . u ,
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić . . u ,
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović . . u ,
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo . . u ,
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović . . u ,
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević . . u ,
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
15.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović . . u ,
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek . . u ,
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić . . u ,
18.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo . . u ,
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović . . u ,
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević . . u ,
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović . . u ,
23.Sociologijadr Zoran Radulović . . u ,
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić . . u ,
25.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić . . u ,
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković . . u ,
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska . . u ,
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić . . u ,
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović . . u ,
30.Marketing u turizmudr Violeta Tošić . . u ,
31.Marketing u turizmumr Milenko Đurić . . u ,
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska . . u ,
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić . . u ,
34.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović . . u ,
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek . . u ,
36.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić . . u ,
37.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović . . u ,
38.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo . . u ,
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević . . u ,
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
41.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić . . u ,
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović . . u ,
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek . . u ,
44.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović . . u ,
45.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo . . u ,
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević . . u ,
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić . . u ,
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov . . u ,
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić . . u ,
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević . . u ,
52.Preduzetništvomr Jasmina Leković . . u ,
53.Preduzetništvodr Renata Pindžo . . u ,
54.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski . . u ,
55.Medijske komunikacijeVladimir Pavković, MSc . . u ,
56.Medijske komunikacijemr Milenko Đurić . . u ,
57.Upravljanje rizicima i resursima u turizmudr Mirjana Ilić . . u ,
58.Upravljanje rizicima i resursima u turizmumr Jasmina Leković . . u ,
59.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Georgi Genov . . u ,
60.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić . . u ,
61.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić . . u ,
62.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović . . u ,
63.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek . . u ,
64.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo . . u ,
65.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović . . u ,
66.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević . . u ,
67.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
68.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović . . u ,
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek . . u ,
70.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić . . u ,
71.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo . . u ,
72.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović . . u ,
73.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević . . u ,
74.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
75.Poslovni turizamdr Dario Šimičević . . u ,
76.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić . . u ,
77.Ustavno-pravno uređenje Republike Srbijedr Zoran Radulović . . u ,
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09