Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2009

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
4.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
7.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
11.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
15.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
16.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
17.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić . . u ,
18.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
19.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
20.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
21.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
22.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
23.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
24.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
25.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
27.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
28.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
29.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
30.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
31.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić . . u ,
32.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
33.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
34.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
36.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
37.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
38.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
39.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
40.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
41.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
42.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković . . u ,
43.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
44.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević . . u ,
45.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
46.Zaštita životne sredine i turizamdr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
47.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
48.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
49.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
50.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
51.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
52.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
53.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
54.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
55.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
56.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević . . u ,
58.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
59.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski . . u ,
60.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić . . u ,
61.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
62.Finansijski menadžmentdr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 09:00, Sala А3
63.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
64.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
65.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
66.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
67.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
68.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
69.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
70.Elektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić . . u ,
71.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
72.Pravo Evropske unijedr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
73.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
74.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
75.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
76.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
77.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
78.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
79.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
80.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09