Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole DIPL 2007-08

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
2.Osnovi pravadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
3.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
4.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 11:00, Učionica 3
5.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
6.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
7.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
8.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
9.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
10.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
11.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
12.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 10:00, Učionica 1
13.Zaštita životne sredine i turizamdr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
14.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
15.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
16.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
17.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Jun 2019. u 12:00, Kabinet 4
18.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Maja Ćosić 17. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
19.Finansijski menadžmentdr Mirjana Ilić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
20.Elektronski marketingmr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
21.Pravo Evropske unijedr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
22.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jun 2019. u 14:00, Učionica 1

Elektronski marketing
mr Miloš Nicić

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN