U MY DOCUMENTS kreirati folder KOLOKVIJUM IME PREZIME i u njega snimiti fajlove koji su zadati u okviru zadatka (bez promene imena).

Fajlovi: