Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09
Stručna praksa
POSTUPAK REGULISANJA PRAKSE ON-LINE PRIJAVA AKTUELNE PRAKSE KODEKS PONAŠANJA ZADUŽENI ZA PRAKSU GALERIJA SPOMENAR STRUČNE PRAKSE ARHIVA VESTI

STRUČNA PRAKSA

Stručna praksa ima za cilj da unapredi sposobnost studenata za uspešnu primenu stručnih i naučnih saznanja i metoda u datim praktičnim situacijama, kao i da doprinese intenzivnijem povezivanju teorije i prakse.

Po upisu u odgovarajući semestar (školsku godinu), student se prijavljuje za stručnu praksu popunjavanjem on-line prijave. U svom zahtevu navodi oblast iz koje želi da obavi stručnu praksu i da li želi samostalno da organizuje svoju praksu ili u organizaciji Škole. Stručna praksa se po pravilu obavlja u preduzećima turističke privrede sa kojima Škola ima zaključen sporazum o saradnji.

Škola ima preko 200 potpisanih sporazuma o saradnji sa preduzećima i institucijama iz turističke privrede u Srbiji. Student može obaviti i nekoliko praksi tokom školske godine, a oglasi aktuelnih praksi se nalaze na sajtu Škole.