Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09
Stručna praksa
POSTUPAK REGULISANJA PRAKSE ON-LINE PRIJAVA AKTUELNE PRAKSE KODEKS PONAŠANJA ZADUŽENI ZA PRAKSU GALERIJA SPOMENAR STRUČNE PRAKSE ARHIVA VESTI

STRUČNA PRAKSA

Stručna praksa ima za cilj da unapredi sposobnost studenata za uspešnu primenu stručnih i naučnih saznanja i metoda u datim praktičnim situacijama, kao i da doprinese intenzivnijem povezivanju teorije i prakse.

Po upisu u odgovarajući semestar (školsku godinu), student se prijavljuje za stručnu praksu popunjavanjem on-line prijave. U svom zahtevu navodi oblast iz koje želi da obavi stručnu praksu i da li želi samostalno da organizuje svoju praksu ili u organizaciji Škole. Stručna praksa se po pravilu obavlja u preduzećima turističke privrede sa kojima Škola ima zaključen sporazum o saradnji.

Škola ima preko 200 potpisanih sporazuma o saradnji sa preduzećima i institucijama iz turističke privrede u Srbiji. Student može obaviti i nekoliko praksi tokom školske godine, a oglasi aktuelnih praksi se nalaze na sajtu Škole.