Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Specijalističke studije 2015 Menadžment

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Upravljanje turističkim proizvodomdr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
2.Posredovanje u turizmudr Miroslava Petrevska 05. Jun 2019. u 12:00, Sala А3
3.Upravljanje promocijom turističke destinacijedr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
4.Upravljanje promocijom turističke destinacijedr Maja Ćosić 17. Jun 2019. u 11:00, Sala А1
5.Menadžersko pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
6.Liderstvomr Jasmina Leković 05. Jun 2019. u 12:30, Sala 5
7.Liderstvodr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 14:00, Učionica 1
8.Poslovanje globalnih hotelskih korporacijadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 15:00, Sala 6
9.Poslovanje globalnih hotelskih korporacijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 14:00, Učionica 1
10.Planiranje i produkcija turističkih aranžmanadr Jelisaveta Vučković . . u ,
11.Upravljanje projektima i promenama u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
12.Ponašanje i zaštita potrošača u turizmudr Marija Najdić 14. Jun 2019. u 12:00, Sala А1
13.Ponašanje i zaštita potrošača u turizmudr Maja Ćosić 17. Jun 2019. u 11:00, Sala А1
14.Pregovaranje i poslovne prezentacijemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 12:00, Sala А1
15.Menadžment hotelskih operacijadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 15:00, Sala 6
16.Poslovni engleski jezikdr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09