Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2009

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
7.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo . . u ,
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
15.Osnovi pravadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
16.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
17.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 11:00, Učionica 3
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
19.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
20.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
21.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
22.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
23.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
24.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
25.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
27.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
28.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
30.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
31.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
32.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
33.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
34.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
36.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo . . u ,
37.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
38.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
39.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
40.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
41.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
42.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 10:00, Učionica 1
43.Zaštita životne sredine i turizamdr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
44.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
45.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
46.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
47.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
51.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
52.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
53.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
54.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 14:00, Sala 6
55.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Jun 2019. u 12:00, Kabinet 4
56.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Maja Ćosić 17. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
57.Finansijski menadžmentdr Mirjana Ilić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
58.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
59.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
60.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
61.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
62.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
63.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
64.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
65.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
66.Pravo Evropske unijedr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
67.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
68.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
70.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
71.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
73.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
74.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jun 2019. u 14:00, Učionica 1
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09