Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2007-08

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
4.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
7.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
8.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
11.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
15.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
16.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
17.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
18.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
19.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
20.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
21.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
22.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
23.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
24.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
25.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
26.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
27.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
28.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
30.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
31.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
33.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
34.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
35.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
38.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
39.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
40.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
41.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
42.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 11:00, Sala А2
43.Zaštita životne sredine i turizamdr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
44.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
45.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
46.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
47.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
51.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
52.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
53.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
54.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
55.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
56.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
57.Finansijski menadžmentdr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 09:00, Sala А3
58.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
59.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
60.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
61.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
62.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
63.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
64.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
65.Elektronski marketingmr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
66.Pravo Evropske unijedr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
67.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
68.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
69.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
70.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
71.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
73.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
74.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09