Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2007-08

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
2.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 31. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo . . u ,
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
7.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 09:00, Sala 5
8.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
15.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
16.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
17.Sociologijadr Ivan Bulatović . . u ,
18.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
19.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
20.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
21.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
22.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
23.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
24.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
25.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
26.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
28.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
29.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
33.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
34.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
35.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
37.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
38.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
39.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
40.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
41.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
42.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
43.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
44.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
45.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 11:00, Sala А2
46.Zaštita životne sredine i turizamdr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
47.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
48.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
49.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
50.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
51.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
52.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
53.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
54.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
55.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
56.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
58.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
59.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
60.Finansijski menadžmentdr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 09:00, Sala А3
61.Finansijski menadžmentdr Vlastimir Vuković 29. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
63.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
64.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
65.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
66.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
68.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
69.Elektronski marketingmr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
70.Pravo Evropske unijedr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
71.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
72.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
73.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
74.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
75.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
76.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
77.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
78.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
79.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А1
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09