Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za NOVEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Zoran Milenković 05. Nov 2018. u 12:30, Sala 6
3.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 07. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
4.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 05. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
5.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
6.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 01. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
7.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
8.Turistička geografijadr Dario Šimičević 05. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 2
9.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 01. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 6
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
11.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
12.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
14.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
16.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 05. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 3
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
19.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
21.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
23.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 05. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 3
24.Osnovi pravadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
25.Sociologijadr Ivan Bulatović . . u ,
26.Sociologijadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
27.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
28.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 06. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 5
29.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
30.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 08. Nov 2018. u 14:30, Učionica 2
31.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 02. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 11
32.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 07. Nov 2018. u 15:00, Sala 6
33.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
34.Poslovno pravodr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
35.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
36.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 13:00, Sala 6
37.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 08. Nov 2018. u 11:00, Sala А1
38.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 01. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
39.Računovodstvo u turizmudr Zoran Milenković 05. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
40.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
41.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
42.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
43.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
44.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
45.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
46.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
47.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 05. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 3
48.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
49.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
50.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
51.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
52.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
53.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
54.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 05. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 3
55.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 10:00, Sala А1
56.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
57.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 5
58.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 01. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
59.Preduzetništvodr Zoran Milenković 05. Nov 2018. u 13:00, Sala 6
60.Preduzetništvodr Mirjana Ilić 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
61.Preduzetništvomr Jasmina Leković 07. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 1
62.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
63.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 06. Nov 2018. u 11:00, Sala А2
64.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 08. Nov 2018. u 14:30, Učionica 2
65.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 02. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 4
66.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 01. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
67.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
68.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 07. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
69.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
70.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
71.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
72.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
73.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
74.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
75.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 05. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 3
76.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
77.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
78.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
79.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
80.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
81.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
82.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 05. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 3
83.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 08:30, Sala 6
84.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 06. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 5
85.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09