Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za NOVEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 07. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
3.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 05. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
5.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 01. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
6.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 05. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 2
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 01. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 6
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
15.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 05. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 3
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
22.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 05. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 3
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
24.Sociologijadr Ivan Bulatović . . u ,
25.Sociologijadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 06. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 5
28.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 08. Nov 2018. u 14:30, Učionica 2
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 02. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 11
30.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 07. Nov 2018. u 15:00, Sala 6
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
33.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
34.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 13:00, Sala 6
35.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 08. Nov 2018. u 11:00, Sala А1
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 01. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
37.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
38.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
39.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
40.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
41.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
42.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
43.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
44.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 05. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 3
45.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
46.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
47.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
48.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
49.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
50.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
51.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 05. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 3
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 10:00, Sala А1
53.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
54.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 5
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 01. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
56.Preduzetništvodr Maja Ćosić . . u ,
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
58.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 06. Nov 2018. u 11:00, Sala А2
59.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 08. Nov 2018. u 14:30, Učionica 2
60.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 02. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 4
61.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 01. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
62.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
63.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 07. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
64.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
65.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
66.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
67.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
68.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
69.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
70.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 05. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 3
71.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
72.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
73.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
74.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
75.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
76.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
77.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 05. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 3
78.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 08:30, Sala 6
79.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 06. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 5
80.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09