Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za VANREDNI ROK 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2012

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 24. Maj 2019. u 10:30, -
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić -
4.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 24. Maj 2019. u 10:00, -
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić -
7.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 22. Maj 2019. u 13:00, Sala 6
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić -
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek -
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović -
11.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović -
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević -
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović -
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić -
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek -
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović -
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo -
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević -
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 24. Maj 2019. u 13:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 24. Maj 2019. u 13:00, Sala 6
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić -
25.Osnovi marketingamr Milenko Đurić -
26.Osnovi marketingadr Violeta Tošić -
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 20. Maj 2019. u 12:00, Sala 6
28.Poslovno pravodr Zoran Radulović -
29.Marketing u turizmumr Milenko Đurić -
30.Marketing u turizmudr Violeta Tošić -
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 21. Maj 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska -
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić -
34.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović -
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek -
36.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić -
37.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović -
38.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović -
42.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek -
43.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić -
44.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
45.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović -
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 20. Maj 2019. u 13:30, Učionica 2
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov -
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 27. Maj 2019. u 11:00, Kabinet 5
51.Saradnja i partnerstvo u turizmumr Jasmina Leković -
52.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Maj 2019. u 13:00, Učionica 2
53.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 27. Maj 2019. u 11:30, Kabinet 5
54.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 20. Maj 2019. u 09:30, Učionica 1
55.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 21. Maj 2019. u 11:00, Učionica 1
56.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov -
57.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević -
58.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 22. Maj 2019. u 14:30, Učionica 2
59.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović -
60.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić -
61.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek -
62.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović -
63.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
64.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
65.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
66.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović -
67.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić -
68.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek -
69.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović -
70.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
71.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
72.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
73.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 22. Maj 2019. u 12:00, Kabinet 1
74.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić -
75.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić -

Francuski jezik "A" 2
Jelena Milošević

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN