Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

JANUAR 2013.

28. jan 2013.
Rezultati pismenog dela ispita iz Nemačkog jezika

Nemački jezik B2

  1. 333/2007 Milena Petrović (okv. ocena 6)
Nemački jezik B3
  1. 96/2008 Marina Marjanović (okv. ocena 6.)

Usmeni deo ispita održava se u sredu 30.01.2013. od 11h. (uč. 1 ili Kabinet 3 na V ulazu).

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

28. jan 2013.
Rezultati kolokvijuma iz Ruskog jezika

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz Ruskog jezika A1, A2, B1 i B2.

25. jan 2013.
Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, B1 i B2

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, B1 i B2.

SPISAK STUDENATA KOJI SU 21.1.2013. POLOŽILI PISMENI DEO ISPITA IZ ENGLESKOG JEZIKA A1, B1 i B2

PREDAVAČ: mr Milina Kosanović

A1

Redni br. Indeks Prezime i ime Ocena

1. 392/2011 Joković Uroš 6

2. 164/2011 Popović Marija 6

3. 457/2006 Radosavljević Ivana 8

4. 93/2010 Jovašević Milica 8

5. 329/2009 Opačić Slađana 8

6. 367/2008 Ilić Milica 6

7. 39/2008 Grujuć Milica 6

8. 385/2008 Popovac Tijana 6

9. 20/2010 Petrić Sara 6

B1

Redni br. Indeks Prezime i ime Ocena

1. 513/2006 Vreljaković Danijela 7

B2

Redni br. Indeks Prezime i ime Ocena

1. 514/2006 Kalenderović Danijela 8

Studenti koji nisu položili pismeni deo ispita mogu svoje radove pogledati u ponedeljak, 28.1.2013. u 9h.

Studenti koji su pismeni deo ispita A1, B1 i B2 položili u prethodnom roku ili u ovom roku polažu usmeni ispit u utorak 29.1.2013. u 9:30.

mr Milina Kosanović

25. jan 2013.
Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A3

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A3.

SPISAK STUDENATA KOJI SU 21.1.2013. POLOŽILI PISMENI ISPIT IZ ENGLESKOG JEZIKA A3

PREDAVAČ: mr Milina Kosanović

A3

Redni br. Indeks Prezime i ime Ocena

1. 330/2008 Glavonjić Jelena 7

2. 50/2007 Ilić Katarina 6

3. 434/2006 Janković Milica 6

4. 115/2008 Jovanović Tanja 6

5. 435/2005 Mandić Ana 6

6. 626/2006 Manojlović Dušan 6

7. 79/2006 Mladenović Milena 7

8. 617/2006 Savić Dušica 6

9. 140/2007 Savić Teodora 7

10. 418/2006 Stojanović Dušan 6

Studenti koji nisu položili pismeni deo ispita

mogu svoje radove pogledati u ponedeljak, 28.1.2013. u 9h.

Studenti koji su pismeni deo ispita A3 položili u prethodnom roku ili u ovom roku polažu usmeni ispit u ponedeljak 28.1.2013. u 9:30.

mr Milina Kosanović

23. jan 2013.
Rezultati I kolokvijuma iz Francuskog jezika B2

Objavljeni su rezultati I kolokvijuma iz Fracuskog jezika B2.

23. jan 2013.
Rezultati Engleski A2 i B2 za januar 2013

Objavljen je spisak studenata koji su poližili Engleski jezik A2 u januarskom ispitnom roku, održan 21. januara 2013.

mr Emilija Lipovšek

22. jan 2013.
ENGLESKI JEZIK - REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz ENGLESKOG JEZIKA, održanog 21.01.2013., kao i temini za usmeni deo ispita.

mr Ivan Milošević

21. jan 2013.
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Pravo EU

Objavljeni su rezultati II kolokvijuma iz predmeta Pravo EU

21. jan 2013.
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Osnovi prava

Objavljeni su rezultati II kolkvijuma iz predmeta Osnovi prava.

17. jan 2013.
Rezultati prvog kolokvijuma Engleski B3

Objavljeni su rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik B3.

mr. Emilija Lipovšek

17. jan 2013.
Rezultati I kolokvijuma Engleski jezik B1

Objavljeni su rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik B1.

mr Smiljka Kesić

16. jan 2013.
Rezulatati propravnih kolokvijuma iz Ekonomike turizma

Objavljeni su rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma.

14. jan 2013.
Rezultati prvog kolokvijuma Engleski A3

Objavljen je spisak studenata koji su položili prvi kolokvijum iz predmeta Engleski jezik A3.

mr Emilija Lipovšek

14. jan 2013.
ENGLESKI JEZIK A1, GRUPA B - REZULTATI KOLOKVIJUMA

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A1, grupa B.

mr Smiljka Kesić

14. jan 2013.
ENGLESKI JEZIK A1 - REZULATATI KOLOKVIJUMA

Objavljeni su rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A1, održanog 11.01.2013.

mr Ivan Milošević

11. jan 2013.
Rezultati II kolokvijuma iz Osnova ekonomije kod dr Zorana Milenkovića

Objavljeni su rezultati II kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije kod dr Zorana Milenkovića

10. jan 2013.
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

Objavljeni su rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća. Uvid u radove obaviće se u ponedeljak 14. januara u periodu od 10:30 do 12:00, kod stručnog saradnika Jević Gorana u kabinetu broj 11.

Upis predispitnih bodova u indeks obaviće se u sredu 16.01.2013. godine sa početkom u 10:10h, u sali A3.

Za upisivanje bodova nije neophodno lično prisustvo (indeks možete poslati po nekom drugom ukoliko sami ne možete da dođete). Studenti koji ne budu imali upisane predispitne bodove neće moći da izađu na usmeni ispit.

10. jan 2013.
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Finansijski menadžment

Objavljeni su rezultati II kolokvijuma iz predmeta Finansijski menadžment kod dr Mirjane Ilić.

09. jan 2013.
Rezultati I kolokvijuma iz predmeta PRAVO EVROPSKE UNIJE

Objavljen je spisak studenata koji su položili I kolokvijum iz predmeta PRAVO EVROPSKE UNIJE.

09. jan 2013.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova ekonomije

Objavljeni su rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova ekonomije kod dr Vlastimira Vukovića.

06. jan 2013.
Rezultati prvog kolkovijuma iz Engleskog jezika A2 grupa B

Objavljeni su rezultati prvog kolokovijuma iz Engleskog jezika A2 grupa B.

SPISAK STUDENATA KOJI SU 21.12.2012. POLOŽILI PRVI KOLKOVIJUM IZ ENGLESKOG JEZIKA A2

PREDAVAČ: mr Milina Kosanović

A2

Redni br. Indeks Prezime i ime Ocena

1. 142/2011 Ajdanović Edita 9

2. 146/2011 Bjelivuk Petar 9

3. 292/2011 Cvijetić Lada 8

4. 318/2011 Cvijić Marko 8

5. 294/2011 Dujanović Stefan 8

6. 134/2011 Đorđević Dejana 8

7. 26/2011 Đorđević Toni 10

8. 32/2011 Grmuša Milica 10

9. 14/2011 Ivanović Aleksandra 9

10. 80/2011 Janjušević Radenko 7

11. 18/2011 Jeftić Dajana 10

12. 62/2011 Jevtović Ivana 10

13. 289/2011 Joksić Aleksandra 8

14. 278/2011 Jovanovic Dijana 7

15. 16/2011 Jovanović Maja 8

16. 130/2010 Jovanović Mina 7

17. 36/2011 Kalaba Jelena 8

18. 90/2011 Korolija Aleksandra 10

19. 44/2011 Kostic Aleksandar 8

20. 321/2011 Kostić Aleksandra 8

21. 116/2011 Lađevac Ljubica 10

22. 262/2011 Lazić Dejan 8

23. 12/2011 Lazin Ines 9

24. 24/2011 Lekić Bogdan 9

25. 166/2011 Majkić Aleksandra 8

26. 188/2011 Marić Dragana 8

27. 46/2010 Marinković Ivana 7

28. 140/2011 Milanović Danijela 9

29. 19/2011 Milenković Marija 10

30. 150/2011 Milošević Ana 8

31. 78/2011 Mišić Jovana 9

32. 204/2011 Nikolić Jelena 10

33. 288/2011 Nikolić Sanja 9

34. 263/2011 Paser Tihana 10

35. 110/2011 Petrović Aleksandar 9

36. 236/2011 Petrović Ana 10

37. 60/2011 Petrović Jelena 9

38. 40/2011 Petrović Milena 9

39. 100/2011 Polić Jelena 7

40. 238/2011 Popadić Mila 10

41. 132/2011 Ralić Marija 9

42. 196/2011 Resimić Marija 8

43. 88/2011 Rončević Dijana 9

44. 162/2011 Serezlić Jasmin 8

45. 108/2011 Stanojević Dijana 10

46. 102/2011 Stefanović Martina 10

47. 282/2011 Stevanović Nenad 9

48. 46/2011 Tomić Dragana 7

49. 274/2011 Vicen Stefan 8

50. 6/2011 Vukašinović Aleksandra 9

51. 176/2011 Vukotić Katarina 10

52. 208/2011 Živković Kristina 6

Studenti koji nisu položili prvi kolokvijum

mogu svoje radove pogledati u sredu, 9.1.2013. u 10h.

mr Milina Kosanovic

02. jan 2013.
Rezultati prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika A2 ZA GRUPU A

A2- grupa A

Redni br. Indeks Prezime i ime Ocena

1. 31/2011 Andrić Dragana 8

2. 15/2011 Babić Dragana 9

3. 75/2011 Batos Jelena 10

4. 79/2011 Batos Nina 10

5. 119/2011 Bogdanović Kristina 8

6. 69/2011 Bojčević Nemanja 8

7. 51/2011 Bralović Marija 8

8. 435/2010 Cvetković Stefana 8

9. 131/2011 Cvijanović Nikola 7

10. 63/2011 Dmitrić Vukašin 8

11. 49/2011 Dotlić Ivan 10

12. 97/2011 Dragana Đorđević 8

13. 53/2011 Đorđević Tamara 8

14. 173/2011Filipović Mirjana 9

15. 17/2011 Gojković Marko 9

16. 121/2011Janković Ivona 8

17. 65/2011 Jelić Milica 10

18. 77/2011 Jovanović Katarina 10

19. 3/2011 Jovanović Ljiljana 9

20. 177/2011 Jovanović Rastko 9

21. 123/2011 Jovićević Ana 6

22. 223/2011 Marković Slađana 7

23. 271/2011 Mićović Stefan 9

24. 187/2011 Mirić Ivana 10

25. 351/2011 Mlađenović Dušan 6

26. 239/2011 Nešovanović Đorđe 8

27. 85/2011 Novičić Maja 9

28. 113/2011 Paripović Jelena 9

29. 91/2011 Pejčinović Marko 8

30. 381/2011 Perović Nenad 9

31. 39/2011 Pešić Jovana 8

32. 139/2011 Petković Marijana 8

33. 255/2011 Petrović Milica 8

34. 195/2011 Popović Milena 6

35. 225/2011 Poznić Dušica 10

36. 161/2011 Rnić Marija 8

37. 59/2011 Sabo Roberta 9

38. 347/2011 Sokolović Miloš 7

39. 269/2011 Stamenčić Stefan 7

40. 363/2011 Stanković Miroslav 7

41. 71/2011 Stanojević Jovan 9

42. 23/2011 Ševarlić Dimitrije 8

43. 111/2011 Tadić Ivana 10

44. 55/2011 Tepavac Katarina 9

45. 197/2011 Tepavac Marina 9

46. 99/2011 Vagić Ivona 8

47. 157/2011 Zukić Tijana 10

48. 205/2011 Žikić Nemanja 9

mr Milina Kosanović

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09