Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

SEPTEMBAR 2012.

26. sep 2012.
UPIS OSTVARENIH BODOVA ZA STRUČNU PRAKSU ZA STUDENTE PRVE GODINE (školska 2011/12)

Obaveštavaju se studenti PRVE godine studija (školske 2011/12), da će se upis bodova za stručnu praksu obaviti u sredu 03.10.2012.godine u NOVOM KABINETU ulaz br. 5 kod nastavnika mr Jasmine Leković po sledećem rasporedu:

- u 10h studenti od br.indeksa 01/2011 - 100/2011

- u 10.30h studenti od br.indeksa 101/2011 - 200/2011

- u 11h studenti od br.indeksa 201/2011 - 300/2011

- u 11.30 studenti od br.indeksa 301/2011 - i dalje

Studenti su obavezni da poštuju gore navedeni raspored.

mr Jasmina Leković

26. sep 2012.
UPIS OSTVARENIH BODOVA ZA STRUČNU PRAKSU ZA STUDENTE TREĆE GODINE (školska 2011/12) I APSOLVENTE

Za studente TREĆE godine studija (školska 2011/12 godina) i APSOLVENTE uvid u dnevnike stručne prakse, odbrana Izveštaja i upis ostvarenih bodova obaviće se u petak 05.10.2012.godine u amfiteatru br.1 u 11.00h.

Studenti koji su praksu obavili u turističkim agencijama i drugim turističkim preduzećima treba da ponesu:

• popunjen dnevnik stručne prakse (popunjava studet ZA SVAKI DAN obavljene stručne prakse - opisati poslove sa kojima je student upoznat u radu turističkog preduzeća ili je sam obavljao),

• Izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi – u formi referata (piše student - min. jedna kucana strana) u kome se navodi gde je i u kom periodu obavljao stručnu praksu kao i opis poslova koje je student obavljao ili delatnosti sa kojima se upoznao tokom obavljanja stručne prakse

• potvrdu od turističkog preduzeća da je student obavio praksu (na memorandumu turističkog preduzeća sa sledećim OBAVEZNIM elementima: broj indeksa, ime i prezime studenta, period u kome je obavljena stručna praksa, potpis i pečat odgovornog lica) i

• indeks.

Studenti su obavezni da LIČNO dodju.

mr Jasmina Leković

26. sep 2012.
UPIS OSTVARENIH BODOVA ZA STRUČNU PRAKSU ZA STUDENTE DRUGE GODINE (školska 2011/12 godina)

Obaveštavaju se studenti DRUGE godine studija (školske 2011/2012 godine) da će se uvid u dnevnike stručne prakse, odbrana Izveštaja i upis ostvarenih bodova obaviti u četvrtak 04.10.2012.godine u amfiteatru br.1 u 11.00h.

Studenti koji su praksu obavili u turističkim agencijama i drugim turističkim preduzećima treba da ponesu:

• popunjen dnevnik stručne prakse (popunjava studet ZA SVAKI DAN obavljene stručne prakse - opisati poslove sa kojima je student upoznat u radu turističkog preduzeća ili je sam obavljao),

• Izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi – u formi referata (piše student - min. jedna kucana strana) u kome se navodi gde je i u kom periodu obavljao stručnu praksu kao i opis poslova koje je student obavljao ili delatnosti sa kojima se upoznao tokom obavljanja stručne prakse

• potvrdu od turističkog preduzeća da je student obavio praksu (na memorandumu turističkog preduzeća sa sledećim OBAVEZNIM elementima: broj indeksa, ime i prezime studenta, period u kome je obavljena stručna praksa, potpis i pečat odgovornog lica) i

• indeks.

Studenti su obavezni da LIČNO dodju.

mr Jasmina Leković

19. sep 2012.
Obavestavaju se studenti koji nemaju dovoljan broj bodova za praksu

Obaveštavaju se studenti koji nemaju dovoljan broj bodova za praksu, a za koje Škola organizuje besplatno krstarenje Dunavom i Savom, da će se prijavljivanje obaviti u sredu 26. septembra 2012. godine, od 11h do 13h, u kabinetu br. 2, kod dr Daria Šimičevića. Raspored studenata po grupama biće naknadno objavljen na sajtu Škole.

18. sep 2012.
Obaveštenje za studente koji nemaju dovoljan broj bodova za praksu

Za studente koji nemaju dovoljan broj bodova za praksu Škola će organizovati besplatno krstarenje Dunavom i Savom, u ponedeljak 01. oktobra 2012. godine. Informacije o prijavljivanju studenata bice naknadno objavljene na sajtu Skole.

18. sep 2012.
Upis ostvarenih bodova za stručnu praksu

Upis ostvarenih bodova za stručnu praksu za studente I, II i III godine obaviće se u periodu od 03. do 05. oktobra 2012. godine. Raspored studenata za upis bodova biće objavljen 26. septembra 2012. godine.

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09