Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Ispitni rok
Ispitni rok Termini On-line prijava

Jun 2020

OBAVEŠTENJE
ZA JUNSKI ISPITNI ROK
ŠKOLSKE 2019/2020. godine
koji će se održati od 06.06.2020. – 26.06.2020. godine

 1. Pravo na polaganje ispita u JUNSKOM ispitnom roku imaju SVI STUDENTI koji su OVERILI ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA i ispunili OBAVEZE VEZANE ZA ŠKOLARINU.
 2. PRIJAVA ISPITA (po ceni od 1000,00 dinara za studente koji plaćaju školarinu) obaviće se od 01. juna do 02. juna 2020. godine, ubacivanjem prijave u sanduče ili on-line. Studenti upisani na teret budžeta ne plaćaju prijavu ispita i ispite prijavljuju isključivo elektronskim putem, kroz studentski informacioni sistem INDEKS. Redovna on-line prijava ispita će biti omogućena i 3.juna.
 3. ZAPISNICI o polaganju ispita biće oglašeni 03. juna 2020. god. posle 15.00 časova, na SAJTU ŠKOLE.
 4. NAKNADNA PRIJAVA ISPITA (po ceni od 1.500,00 dinara za sve studente) će biti omogućena on-line od 4.juna, do početka ispitnog roka.
 5. ULAGANJE PRIMEDBI na zapisnike i PROMENA ISPITIVAČA (po ceni od 2.000,00 dinara) mogu se obaviti 04. juna 2020. godine, od 1000 do 1300 časova, u studentskoj službi
 6. STUDENTIMA KOJI SU u APRILSKOM ISPITNOM ROKU POLOŽILI PISMENI DEO ISPITA iz određenog predmeta, TAJ DEO ISPITA SE PRIZNAJE I U JUNSKOM ISPITNOM ROKU a u ispitnoj prijavi studenti POSEBNO NAZNAČAVAJU (ili javljaju studentskoj službi) da polažu usmeni deo ispita, s tim što navode ime nastavnika kod koga su pismeni deo ispita položili u prethodnom ispitnom roku.
 7. Studenti prilikom polaganja ispita pri sebi treba da imaju indeks, prijavu i ličnu kartu.
 8. Studenti su dužni da čuvaju jedan primerak priznanice o izvršenoj uplati.
 9. STUDENTI ČIJA SE IMENA NE NALAZE U ZAPISNIKU NEMAJU PRAVO NA POLAGANJE ISPITA.
 10. STUDENT JE DUŽAN DA NA ISPIT DONESE JEDAN PRIMERAK PRIJAVE. Molimo studente da obezbede ispitne prijave nekoliko dana ranije. STUDENTU BEZ PRIJAVE NEĆE BITI DOZVOLJENO POLAGANJE ISPITA.

Molimo studente da se putem sajta informišu o TAČNOM TERMINU POLAGANJA ISPITA iz svakog predmeta koji su prijavili. U zavisnosti od broja prijavljenih kandidata, moguće je POLAGANJE POJEDINIH ISPITA PO GRUPAMA, o čemu će studenti biti obavešteni pre početka ispitnog roka.

UPRAVA ŠKOLE

On-line prijava ispita za studente koji plaćaju prijavu

Zbog trenutne situacije, studentima koji plaćaju prijavu ispita omogućeno je da fotografiju ili skeniranu sliku uplatnice proslede elektronskim putem kroz studentski sistem Indeks.

Student unosi datum, iznos i sliku uplatnice. Po izvršenoj kontroli, ako se uplatnica odobri, studentu će biti omogućeno da prijavi ispite on-line, preko sistema.

Fotografije uplatnica i podaci o uplati prosleđuju se preko komande Moj račun. Molimo vas da koristite desktop uređaj (računar ili laptop).

Uslovi:

 • potrebno je proslediti fotografiju/skeniranu sliku originala uplatnice, posle izvršene uplate u banci ili pošti
 • elektronski dokumenti, za uplate izvršene elektronskim putem moraju imati overu banke
 • kao poziv na broj navodi se jedinstveni broj studenta koji se može videti u sistemu Indeks u prozoru "Moj račun"
  (alternativno, u polju "Svrha uplate" može biti naveden broj indeksa studenta u formi "Prijava ispita za ___/_____")
 • na slici uplatnice mora biti jasno vidljiv iznos i datum uplate
 • student je u obavezi da čuva original uplatnice zbog eventualne kontrole / dokaza o uplati
 • Škola zadržava pravo da u svakom trenutku, bilo kom studenu uskrati pravo korišćenja ove usluge

U ovom ispitnom roku prihvataju se "papirne" ili on-line prijave.

Ako imate bilo kakva pitanja, obratite se informatičkoj ili studentskoj službi. Zahvaljujemo na razumevanju i strpljenju.

Po obavljenoj prijavi, student može proveriti da li se nalazi na ispitnim spiskovima.

Termini i spiskovi

SVE ISPRAVNE PRIJAVE ZA ISPITE, DOSTAVLJENE STUDENTSKOJ SLUŽBI U OVOM ROKU, SU UNETE.
Neispravne prijave, kao i prijave studenata koji nemaju regulisan status, nisu unete.

OKVIRNI TERMINI ZA ISPITE I SPISKOVI
Molimo studente da se redovno informišu o terminima ispita zbog mogućih izmena.
Škola zadržava pravo izmena u terminima i ispitnim spiskovima, zavisno od broja prijavljenih kandidata.

PREGLED SPISKOVA