Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2012

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
7.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo . . u ,
12.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
18.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
24.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić . . u ,
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 11:00, Učionica 3
26.Osnovi marketingadr Violeta Tošić . . u ,
27.Osnovi marketingamr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:30, Sala А1
28.Osnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski . . u ,
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 05. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
30.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
31.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
32.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
33.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić . . u ,
34.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
35.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
36.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
37.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
38.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
39.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
40.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo . . u ,
41.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
44.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
45.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
46.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
47.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
51.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković . . u ,
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
53.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević . . u ,
54.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
55.Saradnja i partnerstvo u turizmumr Jasmina Leković . . u ,
56.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković . . u ,
57.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
58.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević . . u ,
59.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 14:00, Sala 6
60.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić . . u ,
61.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski . . u ,
62.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
63.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
64.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
65.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jun 2019. u 14:00, Učionica 1
66.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
67.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
68.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
69.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
70.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
71.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
72.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
73.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
74.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
75.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
76.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
77.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
78.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
79.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
80.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 17. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
81.Elektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić . . u ,
82.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
83.Turističko vođenjedr Goran Jević . . u ,
84.Turističko vođenjedr Marija Najdić . . u ,
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09