Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole DIPL 2009

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
2.Osnovi pravadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
3.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
4.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 11:00, Učionica 3
5.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
6.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
7.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
8.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
9.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
10.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
11.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
12.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 10:00, Učionica 1
13.Zaštita životne sredine i turizamdr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
14.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
15.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
16.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Jun 2019. u 12:00, Kabinet 4
17.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Maja Ćosić 17. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
18.Finansijski menadžmentdr Mirjana Ilić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
19.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
20.Pravo Evropske unijedr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
21.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jun 2019. u 14:00, Učionica 1
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09