Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za APRIL 2019

Specijalističke studije 2015 Upravljanje

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Upravljanje turističkim proizvodomdr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
2.Posredovanje u turizmudr Miroslava Petrevska 09. Apr 2019. u 10:30, Sala 6
3.Upravljanje promocijom turističke destinacijedr Dario Šimičević 19. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
4.Upravljanje promocijom turističke destinacijedr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
5.Menadžersko pravodr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
6.Liderstvodr Jelisaveta Vučković 11. Apr 2019. u 13:00, Učionica 2
7.Liderstvomr Jasmina Leković 17. Apr 2019. u 11:00, Sala 5
8.Poslovanje globalnih hotelskih korporacijadr Jelisaveta Vučković 11. Apr 2019. u 13:00, Učionica 2
9.Poslovanje globalnih hotelskih korporacijadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
10.Upravljanje razvojem u turizmudr Miroslava Petrevska . . u ,
11.Upravljanje projektima i promenama u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
12.Odnosi s javnošću u turizmumr Milenko Đurić . . u ,
13.Krizni menadžment u turizmudr Aleksandra Tornjanski . . u ,
14.Upravljanje informacionim sistemima u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
15.Poslovni engleski jezikdr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09