Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Specijalističke studije 2015 Upravljanje

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Upravljanje turističkim proizvodomdr Violeta Tošić 04. Feb 2019. u 14:00, Sala 6
2.Posredovanje u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
3.Upravljanje promocijom turističke destinacijedr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
4.Upravljanje promocijom turističke destinacijedr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
5.Menadžersko pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
6.Liderstvodr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:30, Sala 6
7.Liderstvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
8.Poslovanje globalnih hotelskih korporacijadr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:30, Sala 6
9.Poslovanje globalnih hotelskih korporacijadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:30, Sala 6
10.Upravljanje razvojem u turizmudr Miroslava Petrevska . . u ,
11.Upravljanje projektima i promenama u turizmudr Violeta Tošić 04. Feb 2019. u 14:00, Sala 6
12.Odnosi s javnošću u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
13.Krizni menadžment u turizmudr Aleksandra Tornjanski . . u ,
14.Upravljanje informacionim sistemima u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
15.Poslovni engleski jezikdr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09