Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2011

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
4.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
7.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
8.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
11.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
15.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
23.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
25.Osnovi marketingamr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
26.Osnovi marketingadr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
28.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
29.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
30.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
34.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
35.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
37.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
39.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
40.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
41.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
43.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
44.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
45.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
46.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
47.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
48.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
49.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
50.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
51.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
52.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 11:00, Sala А2
53.Saradnja i partnerstvo u turizmumr Jasmina Leković . . u ,
54.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
55.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
56.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
57.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
58.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
59.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
60.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
61.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
62.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
63.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
64.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
65.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
66.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
68.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
70.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
71.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
72.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
73.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
74.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
75.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
76.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
77.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
78.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 10:00, Sala А2
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09