Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2011

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
2.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 31. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo . . u ,
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
7.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 09:00, Sala 5
8.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
15.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
18.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
22.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Sociologijadr Ivan Bulatović . . u ,
25.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
27.Osnovi marketingamr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
28.Osnovi marketingadr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
30.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
31.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
32.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
33.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
34.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
35.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
36.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
37.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
38.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
39.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
40.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
41.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
42.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
43.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
44.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
45.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
46.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
47.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
48.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
49.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
50.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
51.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
52.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
53.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
54.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
55.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 11:00, Sala А2
56.Saradnja i partnerstvo u turizmumr Jasmina Leković . . u ,
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
58.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
59.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
60.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
61.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
62.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
63.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
64.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
65.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
66.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А1
67.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
68.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
69.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
70.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
71.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
72.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
73.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
74.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
75.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
76.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
77.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
78.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
79.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
80.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
81.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
82.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
83.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 10:00, Sala А2
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09