Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za DECEMBAR 2018

Specijalističke studije 2015 Upravljanje

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Upravljanje turističkim proizvodomdr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
2.Posredovanje u turizmudr Miroslava Petrevska . . u ,
3.Posredovanje u turizmudr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
4.Upravljanje promocijom turističke destinacijedr Dario Šimičević . . u ,
5.Upravljanje promocijom turističke destinacijedr Maja Ćosić . . u ,
6.Menadžersko pravodr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
7.Liderstvomr Jasmina Leković . . u ,
8.Liderstvodr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
9.Poslovanje globalnih hotelskih korporacijadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
10.Poslovanje globalnih hotelskih korporacijadr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
11.Upravljanje razvojem u turizmudr Miroslava Petrevska . . u ,
12.Upravljanje projektima i promenama u turizmudr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
13.Odnosi s javnošću u turizmumr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
14.Krizni menadžment u turizmudr Nebojša Kolarić 07. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 4
15.Upravljanje informacionim sistemima u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
16.Poslovni engleski jezikdr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09