Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za DECEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 2

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 06. Dec 2018. u 09:00, Kancelarija 2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 06. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 6
8.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
18.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
23.Sociologijadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 30. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 11
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Dec 2018. u 13:00, Sala 6
32.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
33.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 29. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
36.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
41.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
42.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
43.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
44.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
45.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
52.Preduzetništvodr Renata Pindžo . . u ,
53.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski . . u ,
54.Preduzetništvomr Jasmina Leković 28. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 1
55.Medijske komunikacijeVladimir Pavković, MSc . . u ,
56.Medijske komunikacijemr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
57.Upravljanje rizicima i resursima u turizmumr Jasmina Leković 28. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
58.Upravljanje rizicima i resursima u turizmudr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
59.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Marija Najdić . . u ,
60.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
61.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 07. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 4
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
63.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
64.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
65.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
66.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
68.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
70.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
71.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
72.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
73.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
74.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
75.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
76.Poslovni turizamdr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
77.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
78.Ustavno-pravno uređenje Republike Srbijedr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09