Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za DECEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Zoran Milenković . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 05. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 06. Dec 2018. u 09:00, Kancelarija 2
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
5.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 03. Dec 2018. u 10:00, Sala 6
6.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
7.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 29. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
8.Turistička geografijadr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
9.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 06. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 6
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
11.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
12.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
14.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
16.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
19.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
21.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
23.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
24.Osnovi pravadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
25.Sociologijadr Ivan Bulatović . . u ,
26.Sociologijadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
27.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
28.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 29. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
29.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
30.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
31.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 30. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 11
32.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 05. Dec 2018. u 15:00, Sala 6
33.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
34.Poslovno pravodr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
35.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
36.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Dec 2018. u 13:00, Sala 6
37.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
38.Računovodstvo u turizmudr Zoran Milenković . . u ,
39.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
40.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 29. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
41.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
42.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
43.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
44.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
45.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
46.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
47.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
48.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
49.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
50.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
51.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
52.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
53.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
54.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
55.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
56.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
57.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
58.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
59.Preduzetništvodr Zoran Milenković . . u ,
60.Preduzetništvodr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
61.Preduzetništvomr Jasmina Leković 28. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 1
62.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
63.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 04. Dec 2018. u 11:00, Sala А2
64.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
65.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 07. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 4
66.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 28. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
67.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
68.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
69.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
70.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
71.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
72.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
73.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
74.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
75.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
76.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
77.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
78.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
79.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
80.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
81.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
82.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 03. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 3
83.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
84.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
85.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09