Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za DECEMBAR 2018

Specijalističke studije 2011

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Istraživanje turističkog tržištadr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
2.Upravljanje posredovanjem u turizmudr Miroslava Petrevska . . u ,
3.Upravljanje posredovanjem u turizmudr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
4.Upravljanje projektima i promenama u turizmudr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
5.Upravljanje proizvodom i promocijom u turizmudr Maja Ćosić . . u ,
6.Poslovno pravo u turizmudr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
7.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
8.Upravljanje hotelskim poslovanjemdr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
9.Odnosi s javnošću u turizmumr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
10.Menadžment u saobraćajudr Nebojša Kolarić 07. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 4
11.Upravljanje informacionim sistemima u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
12.Poslovni engleski jezikdr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09