Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za DECEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2011

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 06. Dec 2018. u 09:00, Kancelarija 2
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 06. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 6
8.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
15.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
22.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
24.Sociologijadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
26.Osnovi marketingamr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
27.Osnovi marketingadr Violeta Tošić 05. Dec 2018. u 13:00, Sala 6
28.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 30. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 11
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
30.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 29. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
31.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
32.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
34.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 29. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
35.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić . . u ,
36.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
37.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
38.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
39.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
40.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
41.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
42.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
43.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić . . u ,
44.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
45.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
46.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
47.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
48.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
51.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
52.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
53.Saradnja i partnerstvo u turizmumr Jasmina Leković 29. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
54.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
55.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski . . u ,
56.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić . . u ,
57.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
58.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Dec 2018. u 13:00, Sala 6
59.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
60.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
61.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
62.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
63.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
64.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
65.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
66.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
67.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
68.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
69.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
70.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
71.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
72.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
73.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
74.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
75.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
76.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
77.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
78.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
79.Turističko vođenjedr Marija Najdić . . u ,
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09