Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za DECEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole DIPL 2007-08

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
2.Osnovi pravadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
3.Sociologijadr Ivan Bulatović . . u ,
4.Sociologijadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
5.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
6.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
7.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
8.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Dec 2018. u 13:00, Sala 6
9.Poslovno pravodr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
10.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
11.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
12.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
13.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
14.Zaštita životne sredine i turizamdr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
15.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
16.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
17.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 07. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 4
18.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
19.Finansijski menadžmentdr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
20.Elektronski marketingmr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
21.Pravo Evropske unijedr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
22.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 04. Dec 2018. u 11:00, Sala А2
23.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09