Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za DECEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2007-08

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 06. Dec 2018. u 09:00, Kancelarija 2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
4.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 06. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 6
7.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
8.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
15.Osnovi pravadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
16.Sociologijadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
17.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
19.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
20.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
21.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
22.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
23.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
24.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
25.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
27.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
28.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Dec 2018. u 13:00, Sala 6
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
30.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
31.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 29. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
33.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
35.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
36.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
37.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
38.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
39.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
40.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
41.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
42.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
43.Zaštita životne sredine i turizamdr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
44.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
45.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
46.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
47.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
48.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
51.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
52.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
53.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
54.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 07. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 4
55.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
56.Finansijski menadžmentdr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
57.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
58.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
59.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
60.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
61.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
62.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
63.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
64.Elektronski marketingmr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
65.Pravo Evropske unijedr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
66.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
67.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
68.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
69.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
70.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
71.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
72.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
73.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09