Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za DECEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2007-08

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 05. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 06. Dec 2018. u 09:00, Kancelarija 2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
4.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 03. Dec 2018. u 10:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 06. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 6
7.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
8.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 29. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
15.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
16.Osnovi pravadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
17.Sociologijadr Ivan Bulatović . . u ,
18.Sociologijadr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
19.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
20.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
21.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
22.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
23.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
24.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
25.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
26.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
27.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
28.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
29.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
30.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Dec 2018. u 13:00, Sala 6
31.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
33.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
34.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
35.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 29. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
36.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
37.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
38.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
39.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
40.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
41.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
42.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
43.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 29. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
44.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
45.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 04. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 5
46.Zaštita životne sredine i turizamdr Dario Šimičević 03. Dec 2018. u 11:00, Kabinet 2
47.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
48.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
49.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
50.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
51.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
52.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
53.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
54.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 28. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
55.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
56.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 06. Dec 2018. u 11:00, Učionica 2
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
58.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 07. Dec 2018. u 12:00, Kabinet 4
59.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Maja Ćosić 28. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
60.Finansijski menadžmentdr Mirjana Ilić 28. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
61.Finansijski menadžmentdr Vlastimir Vuković 05. Dec 2018. u 14:00, Sala 6
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
63.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
64.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
65.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
66.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
68.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
69.Elektronski marketingmr Miloš Nicić 30. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
70.Pravo Evropske unijedr Zoran Radulović 06. Dec 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
71.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
72.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 29. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
73.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 29. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
74.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 29. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
75.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 03. Dec 2018. u 11:30, Učionica 2
76.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Dec 2018. u 12:30, Kabinet 3
77.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
78.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 04. Dec 2018. u 11:00, Sala А2
79.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 06. Dec 2018. u 14:30, Učionica 2
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09