Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za NOVEMBAR 2018

Specijalističke studije 2014 Modul 2

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Istraživanje turističkog tržišta i promocija turističke destinacijedr Dario Šimičević . . u ,
2.Istraživanje turističkog tržišta i promocija turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
3.Posredovanje u turizmudr Miroslava Petrevska . . u ,
4.Upravljanje proizvodom i promocijom u turizmudr Dario Šimičević . . u ,
5.Upravljanje proizvodom i promocijom u turizmudr Maja Ćosić . . u ,
6.Menadžersko pravodr Zoran Radulović . . u ,
7.Liderstvomr Jasmina Leković . . u ,
8.Liderstvodr Jelisaveta Vučković . . u ,
9.Poslovanje globalnih hotelskih korporacijadr Georgi Genov . . u ,
10.Poslovanje globalnih hotelskih korporacijadr Jelisaveta Vučković . . u ,
11.Planiranje i produkcija turističkih aranžmanadr Jelisaveta Vučković . . u ,
12.Upravljanje projektima i promenama u turizmudr Violeta Tošić . . u ,
13.Marketing i promocija turističkih aranžmanadr Maja Ćosić . . u ,
14.Pregovaranje i poslovne prezentacijemr Milenko Đurić . . u ,
15.Menadžment hotelskih operacijadr Georgi Genov . . u ,
16.Poslovni engleski jezikdr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09