Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za NOVEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2009

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo . . u ,
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 05. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 2
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 01. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 6
8.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
15.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
16.Osnovi pravadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
17.Sociologijadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
18.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
19.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
20.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
21.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
22.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
23.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
24.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
25.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
26.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 08. Nov 2018. u 14:30, Učionica 2
28.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
29.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 13:00, Sala 6
30.Poslovno pravodr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 01. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
36.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
37.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
38.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
41.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 10:00, Sala А1
42.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
43.Zaštita životne sredine i turizamdr Dario Šimičević 01. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
44.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
45.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
46.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
47.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
51.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
52.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 01. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
53.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
54.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
55.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski . . u ,
56.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić . . u ,
57.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 08:30, Sala 6
58.Finansijski menadžmentdr Mirjana Ilić 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
59.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
60.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
61.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
62.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
63.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
64.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
65.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
66.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
67.Pravo Evropske unijedr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
68.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
70.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
72.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
73.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
74.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
75.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 08. Nov 2018. u 14:30, Učionica 2
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09