Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za NOVEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2009

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo . . u ,
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
4.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 05. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 2
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 01. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 6
7.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
11.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
15.Osnovi pravadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
16.Sociologijadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
17.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
19.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
20.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
21.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
22.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
23.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
24.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
25.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 06. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 5
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 08. Nov 2018. u 14:30, Učionica 2
27.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
28.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 13:00, Sala 6
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
30.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
31.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 01. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
32.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
33.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
34.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
35.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
36.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
38.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
39.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
40.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 10:00, Sala А1
41.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
42.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 5
43.Zaštita životne sredine i turizamdr Dario Šimičević 01. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
44.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
45.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
46.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
47.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
51.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
52.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 01. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
53.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
54.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
55.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 02. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 4
56.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 08:30, Sala 6
57.Finansijski menadžmentdr Mirjana Ilić 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
58.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
59.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
60.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
61.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
62.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
63.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
64.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
65.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
66.Pravo Evropske unijedr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
67.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
68.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
69.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
70.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
71.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
73.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
74.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 08. Nov 2018. u 14:30, Učionica 2
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09