Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09
Škola

Obrasci ispitnih prijava i uverenja

OVDE MOŽETE PREUZETI SLEDEĆE OBRASCE:

  1. ISPITNE PRIJAVE, koje nakon popunjavanja i prilaganja priznanice o izvršenoj uplati ubacujete u sandučiće, postupajući po obaveštenju za svaki ispitni rok.
  2. UVERENJA KOJIM SE POTVRÐUJE STATUS STUDENTA, koje popunjavate u dva primerka i uz indeks predajete na šalter studentske službe, radi overe.
  3. STUDENTI KOJI NISU U MOGUĆNOSTI da obrasce ispitnih prijava i uverenja PREUZMU SA SAJTA mogu ih dobiti BESPLATNO na šalteru studentske službe.
  4. U skriptarnici Visoke turističke škole KUPUJE se samo OBRAZAC CRVENE PRIJAVE, koju student nosi sa sobom i predaje nastavniku prilikom polaganja svakog ispita pojedinačno.