Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za SEPTEMBAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 21. Avg 2019. u 09:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Avg 2019. u 09:00, Sala А3
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 26. Avg 2019. u 12:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 29. Avg 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 29. Avg 2019. u 10:00, Sala А3
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 21. Avg 2019. u 09:00, Sala 5
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 21. Avg 2019. u 10:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 21. Avg 2019. u 11:00, Sala 5
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 22. Avg 2019. u 10:00, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Avg 2019. u 12:00, Sala 5
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 23. Avg 2019. u 10:00, Sala 5
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 21. Avg 2019. u 09:00, Sala 5
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 21. Avg 2019. u 10:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 21. Avg 2019. u 11:00, Sala 5
18.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 22. Avg 2019. u 10:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Avg 2019. u 12:00, Sala 5
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 23. Avg 2019. u 10:00, Sala 5
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 02. Sep 2019. u 12:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 02. Sep 2019. u 12:00, Sala 6
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 26. Avg 2019. u 10:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 28. Avg 2019. u 10:00, Učionica 2
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 28. Avg 2019. u 14:00, Učionica 1
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 26. Avg 2019. u 10:00, Sala А1
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 26. Avg 2019. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 02. Sep 2019. u 12:00, Sala 6
30.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 21. Avg 2019. u 12:00, Sala 6
31.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 30. Avg 2019. u 12:00, Sala 6
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 27. Avg 2019. u 10:00, Sala 5
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 30. Avg 2019. u 10:00, Sala А3
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 21. Avg 2019. u 09:00, Sala 5
35.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 21. Avg 2019. u 10:00, Sala 5
36.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 21. Avg 2019. u 11:00, Sala 5
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 22. Avg 2019. u 10:00, Sala 5
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Avg 2019. u 12:00, Sala 5
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 23. Avg 2019. u 10:00, Sala 5
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 21. Avg 2019. u 09:00, Sala 5
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 21. Avg 2019. u 10:00, Sala 5
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 21. Avg 2019. u 11:00, Sala 5
44.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 22. Avg 2019. u 10:00, Sala 5
45.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Avg 2019. u 12:00, Sala 5
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 23. Avg 2019. u 10:00, Sala 5
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 30. Avg 2019. u 10:00, Sala 6
49.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 28. Avg 2019. u 10:00, Sala А2
50.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 02. Sep 2019. u 09:00, Sala А1
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Avg 2019. u 10:30, Sala А1
52.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
53.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
54.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
55.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 02. Sep 2019. u 09:00, Sala А1
56.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 30. Avg 2019. u 13:00, Sala 6
57.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 21. Avg 2019. u 10:00, Kabinet 4
58.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 23. Avg 2019. u 09:00, Sala А1
59.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 02. Sep 2019. u 09:30, Sala А1
60.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 21. Avg 2019. u 09:00, Sala 5
61.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 21. Avg 2019. u 10:00, Sala 5
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 21. Avg 2019. u 11:00, Sala 5
63.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 22. Avg 2019. u 10:00, Sala 5
64.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 22. Avg 2019. u 12:00, Sala 5
65.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 23. Avg 2019. u 10:00, Sala 5
66.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
67.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 21. Avg 2019. u 09:00, Sala 5
68.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 21. Avg 2019. u 10:00, Sala 5
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 21. Avg 2019. u 11:00, Sala 5
70.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 22. Avg 2019. u 10:00, Sala 5
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 22. Avg 2019. u 12:00, Sala 5
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 23. Avg 2019. u 10:00, Sala 5
73.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
74.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 22. Avg 2019. u 11:00, Sala А3
75.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 28. Avg 2019. u 11:00, Sala А2
76.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 26. Avg 2019. u 10:00, Učionica 3